Beëindiging van de arbeidsovereenkomst en BTW

Indien om wat voor reden dan ook de arbeidsverhouding tussen een werkgever en een werknemer zijn verstoord dan komt het meestal tot een einde van de arbeidsovereenkomst. In de praktijk komt het dan regelmatig voor dat een zogenaamde beëindigingsovereenkomst wordt gesloten. In deze overeenkomst leggen de werkgever en de werknemer vast onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eindigt.

Het is gebruikelijk dat de werkgever in dat kader een deel van de kosten voor juridische bijstand van de werknemer betaalt. Gedachte hierbij is dat de werkgever de verschuldigde BTW kan aftrekken van de door hem te betalen omzetbelasting. Een voordeel dat de werknemer niet heeft.

 Deze gedachte is niet juist. De werkgever mag deze BTW niet aftrekken. Ik licht dit toe. BTW is belasting over toegevoegde waarde. Ondernemers zijn BTW verschuldigd over hun omzet en mogen de BTW die andere ondernemers aan hen in rekening brengen in aftrek brengen. Het moet dan wel gaan om diensten die zijn geleverd aan de onderneming zelf. De juridische diensten die verleend zijn aan een werknemer zijn geen diensten die aan de onderneming zijn verleend. Om die reden komt de BTW over deze diensten niet voor aftrek in aanmerking.

 Het is overigens niet zo dat de werkgever deze kosten niet voor zijn rekening zou mogen nemen. De belastingdienst heeft een beleidsbesluit genomen waarin staat te lezen dat dergelijke kostenvergoedingen niet worden gezien als loon.