Ontslag wegens plakje kaas houdt geen stand

Leeuwarden, 25 januari 2010 – Een medewerkster van McDonald’s in Lemmer is door haar werkgever op staande voet ontslagen omdat zij aan een collega een plakje kaas op een hamburger had gegeven. Hierdoor is volgens McDonald’s geen sprake meer van een hamburger, maar van een cheeseburger. Een cheeseburger is echter duurder en daar is niet voor betaald. Het weggeven van het plakje kaas is in strijd met de huisregels van McDonald’s, waarin staat dat het verboden is om producten weg te geven aan familie, vrienden en collega’s.

De kantonrechter vindt het ontslag een te zware maatregel. De kantonrechter wijst er op dat het initiatief voor het weggeven van het plakje kaas niet is uitgegaan van de werkneemster, maar van haar collega. McDonald’s heeft echter geen maatregelen genomen tegen die collega en heeft hiervoor geen goede verklaring kunnen geven. McDonald’s heeft de werkneemster ook niet in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op haar handelen. De kantonrechter is daarom van oordeel dat McDonald’s kennelijk met twee maten meet, nu deze werkneemster wél, maar de bewuste collega niet op staande voet is ontslagen. Bovendien gaat het hier slechts om een plakje kaas. De kantonrechter vindt dat McDonald’s met een minder zware maatregel had kunnen volstaan, bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing.

De uitspraak van de kantonrechter heeft tot gevolg dat McDonald’s aan de werkneemster alsnog het salaris over de resterende duur van haar arbeidsovereenkomst (vijf maanden) moet betalen.

LJ Nummer

BL0363

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 25 januari 2010