Meer rechten en meer geld voor pleegouders

Een pleeggezin heeft de eerste voorkeur voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Om pleegouders te steunen in hun belangrijke taak wordt hun rechtspositie verbeterd. Ook wordt de pleegvergoeding aanzienlijk verhoogd. De ministerraad heeft ingestemd met daartoe strekkend wetsvoorstel van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin.

Pleegouders hebben een belangrijke rol bij de hulp aan kinderen met opgroei- en opvoedproblemen, die vaak veel hebben meegemaakt. Deze rol wordt juridisch versterkt. Hulpverleningsplannen kunnen voortaan alleen worden vastgesteld na overleg met pleegouders. Bovendien krijgen zij instemmingsrecht over hun eigen rol in de hulpverlening.

Om goede zorg te kunnen bieden, is het essentieel dat pleegouders goed op de hoogte zijn. Daarom wordt de informatievoorziening aan pleegouders wettelijk vastgelegd. Pleegouders krijgen ook het recht om een vertrouwenspersoon in te schakelen als er vragen zijn of problemen met Bureau Jeugdzorg en de pleegzorginstelling. Pleegzorginstellingen worden verplicht om pleegouderraden in te stellen met formele medezeggenschap.

Pleegouders geven aan dat de huidige pleegvergoeding (gemiddeld 6.100 euro per jaar per kind) normaal gesproken voldoende is maar dat zij moeite hebben om incidentele kosten te betalen. Daarom wordt de pleegvergoeding verhoogd. De eerste stap van 200 euro is per 1 januari 2010 doorgevoerd. Inzet is om in een aantal stappen uit te komen op een maximum van 1000 euro extra per jaar per kind.

bron: www.regering.nl