Alleen opbouw verlof over laatste half jaar ziekte

Het Europees Hof van Justitie bepaalde onlangs dat zieke werknemers gewoon vakantiedagen blijven opbouwen, ongeacht de duur van hun ziekte. Nee, zegt het Hof in Amsterdam nu.

Afwijkende regelgeving
In Nederland bouwen werknemers die langer dan een half jaar ziek zijn, geen nieuwe vakantiedagen meer op. Volgens het Europese Hof van Justitie druist dat in tegen Europees recht. De betreffende Europese richtlijn beoogt namelijk voor elke werknemer, ook zieke werknemers, een recht op minimaal vier weken vakantie per jaar. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst hebben werknemers recht op uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen. Nederland mag als EU-lidstaat niet afwijken van Europese wetgeving en mag de vakantiedagen na een half jaar ziekte dus niet van de werknemer afpakken. Het leek erop dat door de uitspraak de huidige Nederlandse beperking van vakantierechten na een half jaar ziekte geen stand meer kon houden.

Geen opbouw
In een recente zaak honoreerde het Hof Amsterdam een beroep op de opbouw van vakantiedagen tijdens de hele ziekteperiode echter niet. De reden ervan was dat toewijzing in strijd met de wet zou zijn. De kantonrechter wees eerder de vordering toe, juist in het licht van de beslissing van het Europese Hof.

Taak overheid
Correcte toepassing van de Europese richtlijn in deze zaak zou hebben betekend dat de werknemer recht had op uitbetaling van 40 vakantiedagen, opgebouwd over de hele ziekteperiode. Op basis van de Nederlandse wet was er slechts recht op uitbetaling van 10 vakantiedagen. Het is echter aan de wetgever om de wetgeving in overeenstemming met de Europese richtlijn te brengen en niet aan de rechter, aldus het Hof. Het hof wees de vordering van de werknemer tot uitbetaling van de overige 30 vakantiedagen af.

Gerechtshof Amsterdam, 10 november 2009, LJN BK4648

Bron: www.arbeidsrecht.nl