Alimentatie en kredietcrisis

De kredietcrisis begint steeds meer zijn tol te eisen. Inmiddels speelt zij ook al een rol bij het bepalen van de hoogte van alimentatie.

Dit blijkt uit een recente uitspraak van het Hof te Den Haag, waarbij het vonnis van de Rechtbank vernietigd werd.

De Rechtbank had nl. – bij het vaststellen van de alimentatie – rekening gehouden met inkomsten uit het verleden van de alimentatieplichtige man én met vermogen dat hij had in de vorm van aandelen (in de zin van ”dan verkoop je die aandelen maar”).

Het Hof was het hier niet mee eens en oordeelde o.a.:

“Het gaat er niet zozeer om of betrokkene een aanzienlijk vermogen heeft, maar meer om de vraag of dat vermogen op korte termijn liquide is te maken.” (In dit specifieke geval ging dat niet omdat het ging om aandelen die de man pas na verloop van tijd mocht verkopen).

En oordeelde het Hof vervolgens

“Een alimentatieplichtige kan in ernstige liquiditeitsproblemen –met mogelijk zelfs een faillissement- komen te verkeren indien een alimentatieplicht wordt opgelegd die niet kan worden voldaan uit een kasstroom waarover hij daadwerkelijk kan beschikken. Met name in de huidige economische crisis dient de rechter rekening te houden met de kasstroom waarover de alimentatieplichtige feitelijk kan beschikken, en dient de rechter niet uit te gaan van inkomen dat de man in het verleden heeft genoten.”

Geldt deze uitspraak nu voor elke alimentatiekwestie? Nee, want de rechter kijkt altijd naar de specifieke omstandigheden van het geval.

Maar feit is wel dat de economische crisis ook op een minder voor de hand liggende wijze uw portemonnee kan raken.