Maximale huurverhoging 2015: 5%

De huurprijzen mogen dit jaar opnieuw met een extra percentage verhoogd worden. Dit naast de gebruikelijke jaarlijkse huurverhoging.
Per 1 juli 2015 mogen de huurprijzen van zelfstandige woningen in de sociale huursector met 2,5% verhoogd worden. Dit wordt ook wel de basishuurverhoging genoemd. Naast deze basishuurverhoging geldt voor bepaalde inkomens nog een extra verhoging van de huurprijs.
Dit is een overheidsmaatregel die ervoor moet zorgen dat de huurprijzen meer in evenwicht komen met de vraag van de markt. Op deze manier wil de overheid het zogenoemde scheefwonen tegengaan.
De maximale huurverhoging hangt niet enkel van de inflatie af. Er wordt namelijk ook gekeken naar de hoogte van het verzamelinkomen. De volgende percentages worden gehanteerd:
Inkomens t/m € 34.229,–:          
Voor huishoudens met een verzamelinkomen t/m € 34.229,– bestaat de maximale huurverhoging uit de basishuurverhoging van 2,5%.
Inkomens tussen € 34.229,– en € 43.786,–:
Voor huishoudens met een verzamelinkomen van € 34.229,– tot € 43.786,– bestaat de maximale huurverhoging uit de basisverhoging van 2,5% plus een extra verhoging van 0,5%.
Inkomens boven € 43.786,–:
Voor huishoudens met een verzamelinkomen boven de € 43.786,– bestaat de maximale huurverhoging uit de basisverhoging van 2,5% plus een extra verhoging van 2,5%.

Anneline Nieuwenhuijse

3 februari 2015