Kifid opent klachtenloket voor ‘slachtoffers’ rentederivaten

MKB-ondernemers die bij klachten hebben over rentederivaten die zij bij hun bank hebben gekocht kunnen vanaf 26 januari 2015 terecht bij het Kifid.
Kifid
De afkorting Kifid staat voor Klachteninstituut Financiële Diensten. Het Kifid is operationeel sinds april 2007. Het Kifid is een klachteninstituut waar consumenten terecht kunnen met hun klachten over financiële instellingen.

Klachtenloket MKB
Eind vorig jaar hebben het Kifid en de NVB (de belangenbehartiger van de Nederlandse banken) aangekondigd dat er een klachtenloket komt voor MKB-ondernemers die klachten hebben over rentederivaten die zij bij hun bank hebben gekocht. Voorwaarde voor toegankelijkheid tot het loket is dat de MKB-ondernemer minder dan 50 werknemers in dienst heeft én een omzet van maximaal 10 miljoen per jaar.
Een woordvoerder van de NVB heeft aangegeven dat het loket is geopend omdat deze categorie van ondernemers vaak niet de (financiële) middelen zou hebben om een geschil met hun bank aan de rechter voor te leggen.
Het Kifid is voor klachten over rentederivaten vanaf eind januari 2015 dus ook toegankelijk voor MKB-ondernemers.

Zorgplichtactie rentederivaten
De opening van het loket dient te worden geplaatst in het kader van een grote zorgplichtactie rondom rentederivaten. De AFM heeft ‘tekortkomingen’ geconstateerd in de dienstverlening door de banken rondom de verkoop van rentederivaten. De AFM heeft de banken opdracht gegeven om alle lopende contracten betreffende rentederivaten te ‘herbeoordelen’.
Er zijn (veel) ondernemers die flinke verliezen hebben geleden op deze producten. Er zijn ondernemers die stellen dat de bank hen de werking van deze producten niet goed heeft uitgelegd en/of dat deze producten te complex zijn om deze aan MKB-ondernemers te verkopen.

Rentederivaten
Banken hebben rentederivaten verkocht als ‘bescherming’ tegen mogelijk stijgende rente op bedrijfskredieten die aan ondernemingen zijn verstrekt. De rente is de laatste jaren echter sterk gedaald als gevolg waarvan de rentederivaten een sterk negatieve waarde hebben gekregen. Een probleem kan ontstaan als het derivaat een langere looptijd heeft dan het tegelijk verstrekte krediet.

Procedure Kifid goed alternatief voor procedure bij rechtbank?
De NVB heeft aangegeven dat het voor MKB-ondernemers vaak moeilijk zal zijn zich te wenden tot de rechtbank indien zij klachten hebben over hun bank. Dit in verband met de kosten. Het is kennelijk het idee dat een MKB-ondernemer zelf, dus zonder juridische bijstand, een klacht bij het Kifid neer kan leggen. Dit terwijl bij de gang naar de rechtbank in de meeste zaken een advocaat in de arm zal moeten worden genomen. Op zich is het juist. De MKB-ondernemer mag zelf procederen bij het Kifid. Daar zal hij echter worden geconfronteerd met de bank die zich in de procedure wel laat bij staan door gerenommeerde advocaten. De materie rondom de rentederivaten is dermate complex dat het de vraag is of de MKB-ondernemer voldoende tegenwicht zal kunnen bieden aan de financieel specialisten die namens de bank procederen.

Óf de gang naar het Kifid een rechtsgang is die een oplossing kan bieden voor de MKB-ondernemer die schade heeft geleden als gevolg van de aankoop van rentederivaten zal de toekomst moeten leren.


Advies over rentederivaten
Financiële producten zijn vaak enorm complex. Voor een ‘leek’ is het vaak moeilijk te beoordelen of een financieel product bij hem past. De afgelopen jaren hebben geleerd dat banken producten hebben gekocht die niet passend waren. Hebt u klachten over een rentederivaat dat u bij uw bank hebt gekocht? Bij ons kunt u vrijblijvend terecht voor juridisch advies. Indien u advies wenst over rentederivaten dan kunt u ons kantoor bellen voor het maken van een afspraak. Indien u dan aangeeft dat u een vraag hebt over rentederivaten dan wordt er voor gezorgd dat er bij de afspraak, naast de advocaat, een specialist aanwezig is die jarenlange ervaring heeft binnen de bankwereld. Een eerste gesprek is volledig vrijblijvend en gratis.
Ronny Nobus

3 januari 2015