Nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. U hebt er misschien al een spotje van op televisie voorbij zien komen (“De zorg verandert mee”). De nieuwe Jeugdwet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen mogelijkheden van het kind of de jongere en het gezin waar het kind woont.

Een grote verandering ten opzichte van de huidige wet, is dat wanneer een kinderbeschermende maatregel dreigt, zoals een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, een gezin het recht heeft om zelf een plan te maken om de situatie te verbeteren. Dit plan kan gemaakt worden met behulp van familie, vrienden, etc. Een aantal mensen die bekend zijn met de situatie denken op deze manier mee zodat een beter passende oplossing gevonden kan worden. De bekenden zullen veelal ook een rol krijgen in het plan en de hulpverlening. Wanneer een gezin op deze manier, met behulp van bekenden, komt tot oplossingen, behoudt het gezin zelf de regie en zeggenschap wat tot langer houdbare oplossingen zal leiden.
Wanneer een goed plan door een betrokken groep wordt gemaakt kan de rechter besluiten dat gedwongen hulpverlening in de vorm van bijvoorbeeld een onder toezichtstelling of uithuisplaatsing van een kind achterwege kan blijven of kan worden opgeheven. Nu de wet de mogelijkheid biedt om een dergelijk plan te maken bij gedwongen jeugdmaatregelen, zal de rechter daar extra op letten.
Hebt u vragen over deze veranderingen, of andere vragen op het gebied van het familierecht, dan bent u voor advies hieromtrent van harte welkom voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek op ons kantoor.

Ilse de Dobbelaere-Woets

november 2014