Reorganisatie, wat nu?

Het zal u maar gebeuren; u krijgt van uw werkgever te horen dat er op korte termijn een reorganisatie op stapel staat. Al snel wordt duidelijk dat er vele banen zullen moeten verdwijnen en dat het niet zeker is of u wel kunt blijven. Wat moet u dan doen en waar moet u op letten?

Het kan zijn dat een werkgever moet reorganiseren omwille van bedrijfseconomische redenen. Vaak wordt dan een sociaal plan opgesteld, waarin onder andere staat wat er wordt gedaan om te bezien of werknemers intern kunnen worden herplaatst. Een werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te herplaatsen en de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Daarbij is het van belang dat het moet gaan om herplaatsing in een ‘passende functie’. Stelt uw werkgever een ‘passende functie’ aan u voor, onderzoek dan of deze functie voldoende aansluit bij uw opleiding, uw ervaring en uw capaciteiten. Let ook op dat uw loon niet te zeer mag afwijken van wat u eerder verdiende.
Wordt geen passende functie voor u gevonden, dan kan uw werkgever u een vertrekvoorstel doen, al dan niet op basis van het sociaal plan. Dit voorstel behoeft u niet te accepteren. Het loont altijd de moeite om te onderzoeken of het voorstel recht doet aan uw situatie. Wordt aan u geen voorstel gedaan of wenst u niet mee te werken aan een voorstel tot vertrek, dan kan uw werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV indienen. Ook wanneer uw werkgever daartoe overgaat is het zaak dat u de mogelijkheden niet onbenut laat om u daartegen te verweren.
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over een ontslagaanvraag, een reorganisatie, een passende functie, of een daaraan gerelateerde onderwerp. U bent dan van harte welkom op ons gratis inloopspreekuur, iedere dinsdag tussen 14u en 18u. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een andere dag.

Willemijn Spa-Brinkhuis

Oktober 2014