Schadevergoeding bij onrechtmatig beslag.

Indien iemand pretendeert een vordering te hebben op een ander kan het zijn dat de schuldeiser er belang bij heeft om zijn rechten veilig te stellen door het leggen van beslag. Dit is bewarend (conservatoir) beslag. Er kan bijvoorbeeld beslag op een woning worden gelegd zodat deze woning niet kan worden verkocht of worden bezwaard met hypotheken.
Indien iemand een executoriale titel heeft kan er ook beslag worden gelegd. Dit is uitvoerend (executoriaal) beslag. Een executoriale titel kan zijn vastgelegd in een notariƫle akte (bijvoorbeeld een overeenkomst van geldlening) of in een vonnis.
Een beslag op bijvoorbeeld een woning of een bankrekening heeft grote gevolgen hebben voor de beslagene. Hij kan zijn woning niet verkopen en kan niet aan zijn geld.
Bewarend beslag dient te worden gevolgd door een gerechtelijke procedure. Als de beslaglegger de procedure verliest dan staat vast dat het gelegde beslag onrechtmatig (vexatoir) is. Het risico voor onterecht beslag rust volgens de Hoge Raad bij de beslaglegger. Als de beslagene schade lijdt als gevolg van het ten onrechte door de beslaglegger gelegde beslag dan is de beslaglegger schadeplichtig jegens de beslagene.
Bij beslag op een woning kan de schade er uit bestaan dat de beslagene zijn woning niet heeft kunnen verkopen of geen hypotheek op de woning heeft kunnen vestigen.
Indien in een procedure een executoriale titel wordt verkregen en de schuldeiser legt uitvoerend beslag op bijvoorbeeld een woning en de woning wordt executoriaal verkocht dan heeft de beslaglegger recht op de opbrengst (voor een bedrag gelijk aan zijn vordering natuurlijk). Indien de beslagene in hoger beroep komt tegen het vonnis van de rechtbank en de beslagene krijgt in hoger beroep gelijk dan is het beslag onrechtmatig (vexatoir) en is de beslaglegger jegens de beslagene aansprakelijk voor zijn schade. Bij een executoriale verkoop van bijvoorbeeld een woning kan dit aardig in de papieren lopen.
Bij het leggen van beslag is het goed zich te realiseren dat de beslaglegger het risico loopt om schadeplichtig te worden jegens de beslagene.

Ronny Nobus

augustus 2014