Mag u de tuin van de buren betreden voor eigen reparatie?

U wilt bijvoorbeeld de muur die tegen de erfgrens staat gaan repareren of verven. Omdat u op uw eigen perceel geen ruimte heeft, dient u hiervoor een stelling te zetten op het erf van de buurman. Uw buurman staat dit echter niet toe waarna de situatie dreigt te bestaan dat u uw muur niet kunt verven. Kan dit zomaar? Wat kunt u doen?
Ladderrecht/Steigerrecht
U heeft zowel als huurder als eigenaar van een woning het recht om de tuin van de buren tijdelijk te gebruiken als u dringende werkzaamheden aan uw woning of tuin dient uit te voeren. Het recht dat u heeft noemen we het “ladderrecht” of “steigerrecht”. Uw buren moeten in dat geval accepteren dat u van hun tuin of woning gebruik wilt maken. Enkel indien de buurman een zeer dringende reden heeft, mag hij weigeren.
Wat zijn de voorwaarden?
U mag niet zomaar gebruik maken van uw ladderrecht. Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo dient u uw buren tijdig te informeren over wanneer u de werkzaamheden wilt gaan uitvoeren. Ook dient u uw buren te informeren over de duur van de werkzaamheden en wat de werkzaamheden precies zullen gaan inhouden. U kunt uw buren dit het beste schriftelijk laten weten zodat u laten kunt aantonen dat u de mededeling heeft gedaan. Er kan hier dan geen geschil over ontstaan. U mag bij de werkzaamheden (uiteraard) geen schade toebrengen aan het pand of tuin van uw buren. Gebeurt dit toch, dan bent u verplicht om de schade hiervan aan uw buren te vergoeden.
Buren weigeren
Het komt voor dat de buren weigeren toestemming te geven voor de werkzaamheden. Indien uw buren weigeren en vinden dat zij een dringende reden hebben, dan kunt u de rechter verzoeken om hierin een uitspraak te doen. De rechter zal dan een belangenafweging maken tussen enerzijds de noodzakelijkheid om van het ladderrecht gebruik te maken en anderzijds de dringende reden die de buurman heeft om het ladderrecht te weigeren.
U zult begrijpen dat een procedure niet in het belang is voor de relatie tussen u en uw buren. Probeer er dan ook altijd eerst onderling uit te komen. Lukt dit niet en blijft u een geschil houden met uw buren of wilt u meer weten over het burenrecht dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken.
Anneline Nieuwenhuijse

augustus 2014