Is schade aan de auto van de zaak verhaalbaar?

De leasemaatschappij zal van de werkgever vergoeding vorderen van de schade die een werknemer aan een leaseauto toebracht. Kan de werkgever vervolgens die schade op de werknemer verhalen? 
Indien de schade is toegebracht onder werktijd of bij de uitvoering van werkzaamheden, verbiedt de wet het verhalen van schade. De enige uitzondering die artikel 7:660 BW bevat, is die voor schade die de werknemer veroorzaakte door opzet of bewuste roekeloosheid. Dit wetsartikel geldt echter niet voor schade toegebracht buiten werktijd.
Kan de werkgever dan de schade verhalen die de werknemer in privé-tijd veroorzaakte aan een leaseauto?
Die vraag beantwoordde de Hoge Raad onlangs als volgt. Hij oordeelde dat de werkgever niet-verzekerde schade van meer dan geringe omvang niet op de werknemer kan verhalen als die schade gedekt zou zijn bij een gebruikelijke verzekering die alleen geen dekking biedt bij opzet of roekeloosheid. Deze regel geldt niet als de werkgever de werknemer zelf heeft laten kiezen tussen een volledige (en dus duurdere) verzekering en een beperkte (en dus goedkopere) verzekering en de werknemer bewust koos voor de verzekering met beperkte dekking.
De werkgever doet er dus goed aan om zijn werknemer uitdrukkelijk erop te wijzen dat als hij kiest voor een verzekering met een beperkte dekking hij dan het risico loopt dat de werkgever niet-verzekerde schade tijdens privégebruik op hem zal verhalen. Daarnaast verdient het aanbeveling om in een gebruikersreglement vast te leggen welke schades van geringe omvang gereden in privé-tijd voor rekening van de werknemer komen.

Peter Pijpelink

Juli 2014