Kan een huurovereenkomst per e-mail worden opgezegd?

In de wet is opgenomen dat het opzeggen van een huurovereenkomst moet geschieden bij exploot van de deurwaarder of bij een aangetekende brief. Is het mogelijk om van dit vormvereiste af te wijken?

In de praktijk komt het steeds vaker voor dat ook via het elektronisch verkeer een huurovereenkomst wordt opgezegd. In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam is gebleken dat deze manier van opzeggen rechtsgeldig is.

In de kwestie had de huurder de huurovereenkomst per e-mail opgezegd. De verhuurder accepteerde deze opzegging niet, mede omdat in zijn algemene voorwaarden was opgenomen dat het opzeggen van de huurovereenkomst uitsluitend schriftelijk kon geschieden. De verhuurder betwistte niet dat de e-mail was ontvangen, maar stelde dat deze manier van opzeggen niet rechtsgeldig was.

De kantonrechter ging niet mee in de stelling van de verhuurder. In zijn uitspraak stelde hij het volgende:
“Opzegging per e-mail voldoet in het huidige communicatieverkeer, zeker nu de verhuurder in het huurcontract onder haar contactgegevens het e-mailadres heeft vermeld waarnaar de bewuste e-mail is verzonden. Daarnaast is door de verhuurder onweersproken gelaten dat zij de e-mail heeft ontvangen en bekend was met de wil van de huurders de huurovereenkomst tussen partijen te beëindigen nu gedaagden voorafgaand aan de e-mail haar mondeling te kennen hebben gegeven de huurovereenkomst op te zeggen en nadien, eind januari 2013, bij haar de sleutels hebben ingeleverd alsmede opgave hebben gedaan van de eindmeterstanden van gas/elektra en water.”

De opzegging van de huur per e-mail is door de kantonrechter geaccepteerd. Het vormvereiste dat een huurovereenkomst uitsluitend schriftelijk kan geschieden was in deze omstandigheden redelijkerwijze onaanvaardbaar.

De volledige uitspraak kunt u vinden via de onderstaande link:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:3333

Anneline Nieuwenhuijse

juli 2014