Wijziging voornaam en achternaam

Kan ik mijn voornaam veranderen? Kan ik ook mijn achternaam veranderen?

Kan ik mijn voornaam veranderen?

Ja, u kunt uw voornaam veranderen. U heeft hiervoor wel een advocaat nodig. Deze kan namens u een gemotiveerd verzoekschrift voornaamswijziging indienen bij de rechtbank. Als de rechtbank het verzoek gegrond verklaart, zal het vonnis aan de akte van geboorte van u worden toegevoegd. Zoals u de situatie schetst, neem ik aan dat de rechtbank uw verzoek zal toewijzen. De rechtbank wijst het verzoek niet toe als het gaat om een ongepaste voornaam of een naam die overeenstemt met een geslachtsnaam tenzij deze laatste naam een gebruikelijke voornaam is.

Kan ik ook mijn achternaam veranderen?

U kunt ook uw eigen achternaam veranderen als die vreemd is of vaak voorkomt. De nieuwe naam moet wel Nederlands lijken. Via het Ministerie van Justitie doet u een verzoek aan de Koning. Een gemeenteambtenaar onderzoekt uw aanvraag en gaat na of er geen zwaarwegende bezwaren zijn. Wordt het verzoek afgewezen, dan kunt u in beroep gaan.

juni 2014