Een nieuwe huurwoning bij overlast van de buren

Iedereen heeft recht op ongestoord woongenot. Zo ook de huurder van een woning. Voorgaande brengt met zich mee dat de huurder niet hoeft te accepteren dat zijn buren bijvoorbeeld heel de dag en nacht overlast veroorzaken. De huurder kan zijn verhuurder aanspreken welke vervolgens gehouden is om op te treden tegen de overlast. Het kan zelfs zover gaan dat de verhuurder verplicht wordt om de huurder een andere passende woning aan te bieden.

In een recente zaak (NJF 2013/330) ondervond een huurder al jarenlang overlast van zijn buren. De huurder en de buren hadden dezelfde verhuurder. Ondanks vele verzoeken verzuimde de verhuurder efficiënt op te treden tegen de overlast van de buren. De huurder besloot dan ook om naar de rechter te gaan. De rechter bepaalde dat de verhuurder een alternatieve woning voor de huurder diende te zoeken.
De verhuurder was het niet eens met de beslissing van de rechter en ging in beroep. Het hof wees de verhuurder erop dat hij de plicht heeft om op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen. Overlast valt ook onder ‘gebrek’. Nu er sprake was van een gebrek aan het gehuurde had de huurder niet het volledige huurgenot welke hij wel van de woning mocht verwachten.
Het hof oordeelde dan ook dat de verhuurder de plicht had om de gebreken te verhelpen. De verhuurder diende dan ook tegen de overlast op te treden. Nu de verhuurder dat nog onvoldoende had gedaan, rustte op de verhuurder de plicht om een andere woning voor de huurder te zoeken.
Anneline Nieuwenhuijse
juni 2014