Letselschade/overlijdensschade? No cure no pay toegestaan vanaf 1 januari 2014

Advocaten zijn verplicht aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Al geruime tijd worstelt de NOVA met de vraag of advocaten met hun cliënten mogen afspreken dat zij geen honorarium in rekening zullen brengen als er geen resultaat wordt behaald: no cure no pay.

Het uitgangspunt in Nederland is dat het advocaten is verboden om met cliënten no cure no pay afspraken te maken. De NOVA is bang voor ‘Amerikaanse toestanden’. Onder druk van de ontwikkelingen in de markt komt de NOVA met een experiment. Het doel van het experiment is het vergroten van de toegang tot het recht van cliënten die niet voor een toevoeging in aanmerking komen, maar voor wie rechtsbijstand door een advocaat toch een te hoge financiële drempel zou betekenen om hun recht te halen wanneer zij slachtoffer zijn van letselschade. Het experiment start op 1 januari 2014 en duurt tot en met 31 december 2018.

Het experiment beperkt zich tot letselschadezaken en overlijdensschadezaken. Vanaf 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om in dit soort zaken een afspraak te maken met hun cliënten om hen bij te staan op basis van no cure no pay.

Hoe werkt het?

In de eerste plaats mag een advocaat met zijn cliënt overeenkomen dat indien het van te voren afgesproken (financiële) resultaat door de advocaat niet wordt behaald de advocaat zijn honorarium niet in rekening brengt bij de cliënt, no cure no pay dus.

Indien het resultaat wel wordt behaald mag de advocaat het vooraf overeengekomen uurtarief verhogen met een ‘succes fee’. Het succes fee is gemaximeerd tot 100%. Hierbij heeft wel te gelden dat het honorarium niet hoger mag zijn dan 25% van het behaalde resultaat.

Hoe werkt het met de kosten?

Als er geprocedeerd moet worden dan zijn er kosten in de vorm van griffierechten en deurwaarderskosten. Om de hoogte van de schade vast te stellen is het vaak nodig dat er kosten worden gemaakt in de vorm van medische adviezen. Uitgangspunt is dat deze kosten wel voor rekening van de cliënt komen. De cliënt en de advocaat mogen ook afspreken dat deze kosten door de advocaat worden gedragen. Indien vervolgens het vooraf afgesproken resultaat wordt behaald dan mag de advocaat zijn uurtarief verhogen tot 150%. Hierbij heeft dan te gelden dat het honorarium niet hoger mag zijn dan 35% van het behaalde resultaat.

Hoe wordt toezicht gehouden?

In de verordening van de NOVA zijn eisen opgenomen waaraan een no cure overeenkomst moet voldoen. De NOVA heeft een modelovereenkomst opgesteld en die ter beschikking gesteld aan advocaten die gebruik willen maken om van de mogelijkheid om no cure no pay afspraken te maken met hun cliënten. Advocaten die gebruik willen maken van de mogelijkheid om met hun cliënten dergelijke afspraken te maken moeten zich melden bij de NOVA. Telkens als de advocaat een zaak op basis van no cure no pay aanneemt moet hij dit melden aan de NOVA.

Hoe gaan wij om met de mogelijkheid van no cure no pay?

De advocaten van ons kantoor die letselschadezaken en overlijdensschadezaken behandelen juichen het initiatief van de NOVA toe en stellen u, desgewenst, in staat om op basis van no cure no pay samen te werken met u. U kunt geheel vrijblijvend en zonder dat u hiervoor moet betalen een afspraak maken met een van onze advocaten om een en ander nader te bespreken.

Ronny Nobus

juni 2014