De (on)rechtmatigheid van informatie op Google-maps?

Vandaag de dag staat de techniek voor niets. Het is al enige tijd mogelijk om via Google Streetview grote delen van ons land te zien alsof je zelf door de straat loopt. Door het enkel intypen van adresgegevens geeft Google Maps direct een beeldopname van het betreffende adres. Op deze manier is het gemakkelijk te achterhalen waar en hoe iemand woont. Niet iedereen is hier blij mee.

Twee bewoners van een adres in Aerdenhout wilden niet dat wanneer hun namen in Google Maps werden ingevoerd, een ieder te zien zou krijgen dat bij het adres ook een stichting staat vermeld. Google vermeldde bij deze stichting tevens de postcode en het telefoonnummer van die stichting.

Bovendien is het via Google Maps mogelijk om vanaf de openbare weg het betreffende huis te bekijken en ook daarmee waren de eigenaren het niet eens. Volgens de eigenaren werd het huis daarmee een gemakkelijk potentieel doelwit voor inbrekers.

De eigenaren dienden dan ook een klacht in bij Google. Ze meenden dat hun recht op privacy werd geschonden. Google kwam hen tegemoet. Bij Google Streetview werd het huis onherkenbaar gemaakt en de informatie over de stichting werd verborgen.

De geboden oplossing achtten de eigenaren echter onvoldoende en er werd een kort geding procedure tegen Google gestart. De eigenaren vorderden een bevel om Google te bevelen al hun persoonlijke informatie, namen, adressen, postcodes en telefoonnummers van Google Maps en Streetview te verwijderen. Het verstrekken van deze gegevens zou in strijd zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zowel de rechtbank, alsook het gerechtshof oordelen dat Google rechtmatig beschikt over de informatie welke via het internet wordt gepresenteerd. Google mag deze informatie dan ook exploiteren. In rechte wordt geoordeeld dat de gegevens niet onder de bescherming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen. Immers, de informatie die via internet wordt gepresenteerd is van toepassing op ‘het object’, namelijk het huis. De informatie ziet niet op de persoon van de bewoner. De nog openstaande informatie – welke dus na de maatregelen van Google nog resteert – kan niet worden gezien als persoonsgegevens. Bovendien acht het gerechtshof niet bewezen dat door deze informatie de woning eerder vatbaar zou zijn voor inbraken.

Google heeft dus het recht bepaalde gegevens op Google Maps en Streetview te plaatsen. Bepaalde informatie zal wellicht kunnen worden afgeschermd, maar Google is niet gehouden tot algehele verwijdering van gegevens. De volledige uitspraken zijn te vinden via:

Kort geding procedure d.d. 16 februari 2012, http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6122

Hoger beroep d.d. 24 september 2013 (gepubliceerd op 2 mei 2014), http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2013:5224

Willemijn Spa-Brinkhuis

juni 2014