De onderhoudsplicht van de verwekker

In onze famielierechtelijke praktijk zien we dat er nogal wat vragen leven omtrent de onderhoudsplicht  van de verwekker van een kind en zaken die daarmee te maken hebben. De verwekker van een kind heeft de plicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind, ook wel kinderalimentatie genoemd.

Daarbij is niet van belang of de verwekker gehuwd is of is geweest met de moeder van het kind of met haar samenwoont of heeft samengewoond. Tevens is niet van belang of de verwekker het kind heeft erkend of gezag over het kind heeft. Tenslotte is niet van belang of de verwekker met het kind in gezinsverband heeft geleefd of een omgangsregeling met het kind heeft.

De door de moeder aangewezen verwekker van een kind kan alleen onder zijn onderhoudsplicht uit komen, indien wordt aangetoond dat hij niet de biologische ouder van het kind is. Dit kan door middel van DNA onderzoek.

Een dergelijk DNA onderzoek was ook aan de orde in een uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 15 november 2013. Uit deze uitspraak volgt dat wanneer de door de moeder aangewezen verwekker medewerking aan een DNA onderzoek weigert, de rechtbank daaraan de conclusie kan verbinden dat de door de moeder aangewezen verwekker ook daadwerkelijk de verwekker van het kind is. Daarmee staat de onderhoudsplicht dan vast.

Ilse de Dobbelaere-Woets