Verjaring van geldvorderingen bij consumentenkoop

U dient bij geldvorderingen alert te zijn voor de verjaringstermijn. Het is namelijk zo dat als een consument iets koopt van een professionele verkoper, de vordering tot betaling van de koopprijs verjaart door verloop van twee jaar. Een en ander zal met een voorbeeld nader toegelicht worden.

Als men als consument iets van een professionele verkoper koopt en de consument betaalt vervolgens niet gelijk, dan houdt de verkoper een vordering op de koper. Dat wil zeggen dat de verkoper recht blijft houden om door de koper betaald te worden. Echter, dit recht is aan verjaring onderhevig. Op een gegeven moment kan de verkopen dus niet meer rechtsgeldig betaling afdwingen. Dit zelfs niet via de rechter.

Voorbeeld:
Stel, u kocht in januari 2008 een tweedehands zitmaaier, merk John Deere, bij “Tuinbedrijf John”. In februari 2008 heeft u de factuur ontvangen van Tuinbedrijf John. Door omstandigheden bent u de factuur helemaal vergeten te betalen.

Vervolgens stuurt Tuinbedrijf John u in januari 2009 opeens een betalingsherinnering. Opnieuw vergeet u de factuur te betalen. Tuinbedrijf John schakelt vervolgens in maart 2011 een incassobureau in waar u vervolgens in maart 2011 ook een brief van ontvangt. U kunt zich op dat moment op het standpunt stellen dat de vordering van Tuinbedrijf John is verjaard.

Immers, na de laatste brief van januari 2009 waren meer dan twee jaren verstreken voordat u iets van het incassobureau hoorde. Op het moment dat u het schrijven van het incassobureau ontving, was uw vordering al verjaard. Op grond van de wet dient bij een consumentenkoop namelijk te gelden dat de rechtsvordering tot betaling van de koopprijs verjaart door verloop van twee jaar.

Zowel koper als verkoper dienen dus alert te zijn voor verjaringstermijnen bij consumentenkoop.

Anneline Nieuwenhuijse

Maart 2014