Het opzeggen van tijdelijke arbeidscontracten

Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd komt vaak de vraag naar voren of de werkgever dat contract nog van tevoren moet opzeggen.

Momenteel is het zo dat de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet actief hoeft op te zeggen. Dit is anders indien in de overeenkomst of de cao expliciet is opgenomen dat dit wel moet.

De reden dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet actief van tevoren door de werkgever opgezegd dient te worden, is dat de overeenkomst automatisch eindigt op de laatste dag waarvoor de overeenkomst geldt.

Maar, let op! Vanaf 1 juli 2014 ligt dit anders. Vanaf 1 juli 2014 geldt er voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die langer dan zes maanden duren een aanzegtermijn van een maand. Een werknemer met een tijdelijk contract moet dan minimaal een maand van tevoren geïnformeerd worden over het wel of niet verlangen van het contract.

De nieuwe regel geldt ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dat als je een jaarcontract hebt, dat afloopt op 1 december 2014, je werkgever een aanzegtermijn van een maand in acht moet nemen. De regel geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die binnen een maand na 1 juli 2014 eindigen.

Anneline Nieuwenhuijse

februari 2014