Privacy op de werkplek en de verborgen camera

Privacywetgeving dateert uit een tijd dat burgers zeer veel waarde hechten aan privacy. Zij wilden voorkomen dat anderen, met name de overheid of grote ondernemingen, ongebreideld informatie over hen opsloegen. De wereld is sindsdien ingrijpend veranderd. Vrijwel iedereen deelt alles met elkaar via social media, zoals Facebook. Het grondrecht op privacy staat echter nog steeds als een huis. Het recht op privacy is nog steeds springlevend.

De privacywaakhond, het College voor bescherming van persoonsgegevens, bevestigde dat onlangs opnieuw in een oordeel over Mediamarkt. Zij zette mysteryshoppers in die voor trainingsdoeleinden verborgen cameraopnamen maakten van personeelsleden. Bij de training kregen ze die beelden te zien. Het College vond dat het belang van een goede opleiding niet rechtvaardigde dat Media Markt met een verborgen camera opnamen maakte van het personeel. Een veel minder vergaand middel, bijvoorbeeld de werknemers een rollenspel laten spelen bij een training, was voorhanden.

De facebookgeneratie deelt zijn leven volop via social media. Vrijwel iedereen kan via zijn smartphone verborgen camera opnamen maken van derden. Dat is normaal geworden, maar uitgangspunt is nog steeds dat dit een ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de gefilmden. Het is vaak in strijd met de wet. Enkel in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer een vermoeden van diefstal (door personeel) op geen enkel andere wijze kan worden bewezen dan door het maken van verborgen camera opnamen, is dit middel, onder omstandigheden, toegestaan. Oppassen dus met die verborgen camera.

Peter Pijpelink 

28 februari 2014