Scheiden zonder rechter

Inmiddels is er weer een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot het scheiden zonder rechter.

Volgens het wetsvoorstel kunnen echtelieden zonder minderjarige kinderen een verzoek tot echtscheiding indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ten minste 14 dagen later moeten de echtelieden aan de ambtenaar verklaren dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht en dat zij de echtscheiding wensen waarna de echtscheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Vanaf 1 april 2001 tot 1 maart 2009 was er al sprake van een gat in de wet waardoor echtelieden via de zogenaamde ‘flitsscheiding’ zonder tussenkomst van een rechter konden scheiden. Aan deze mogelijkheid heeft de wetgever een einde gemaakt gezien de grote bezwaren die daaraan kleefden. Nu wil de staatssecretaris deze mogelijkheid via een andere weg toch weer openstellen. Wat is het gevaar?

Scheiden is een ingewikkeld proces niet alleen psychologisch maar ook juridisch. In veel gevallen dient er een verdeling plaats te vinden. Hoe dient dit geregeld en vastgelegd te worden? Hoe moet men omgaan met schulden waar men beiden voor aansprakelijk is en blijft? Wat in geval van huwelijksvoorwaarden? Uit de vele procedures hierover blijkt dat allemaal niet zo eenvoudig en eenduidig te zijn.

Wat heeft te gelden ten aanzien van partneralimentatie. Welke rechten en plichten heeft men en hoe zit dit indien de alimentatiegerechtigde een uitkering geniet? Wie draait op voor de kosten van een kind tussen de 18 en 21 jaar?

Kortom een gevaarlijk plan om de scheiding zonder tussenkomst van de rechter en andere deskundigen weer in het leven te roepen. In ieder geval zal dit de advocaten waarschijnlijk achteraf weer een hoop werk opleveren.

Ilse de Dobbelaere

februari 2014