Het belang van het inschakelen van een advocaat bij whiplashletsel

Jaarlijks lopen ongeveer 15.000 tot 30.000 personen whiplashletsel op. De oorzaak kan gelegen zijn in een verkeersongeval, maar ook ongevallen op het sportveld of tijdens het werk kunnen dit letsel veroorzaken. Van de personen die een whiplashongeval meemaken, houdt het merendeel korte tijd last van klachten. Een groot deel van de personen geneest binnen 6 maanden en circa 80% van de personen is binnen twee jaar klachtenvrij.

Ongeveer één op de vijf mensen houdt echter blijvend klachten. Tot deze klachten behoren onder andere pijn in de nek, het hoofd, de schouders en de rug. Daarnaast kan men ook te kampen krijgen met concentratiestoornissen, vermoeidheid, duizeligheid en vergeetachtigheid.

Whiplashletsel onderscheidt zich van andere letsels, doordat niet altijd een medisch gezien objectieve (dat wil zeggen: zichtbare) afwijking kan worden aangewezen. Dit laat echter onverlet dat juridisch gezien het bestaan van klachten in beginsel toch kan worden aangenomen indien objectief wordt vastgesteld dat de geuite klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Dit wil echter nogal eens leiden tot juridisch getouwtrek met de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Het is om die reden van belang om een advocaat in te schakelen die u met raad en daad bij kan staan in het letselschadetraject. Bij Nobus Niewenhuijse Advocaten staan wij u graag te woord tijdens het inloopspreekuur of tijdens een vrijblijvend eerste gesprek. In dat gesprek kunnen wij u meer informatie verstrekken over dit onderwerp.

Voor meer informatie over whiplashletsel verwijzen wij u naar de website van de Whiplash Stichting Nederland http://www.whiplashstichting.nl/.

Miriam Rouw

Januari 2014