De Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao)

Wat algemene informatie over de cao; “Wat is een cao eigenlijk?”, “Val je automatisch onder een cao?” en “Wat gaat er voor, de cao of de individuele arbeidsovereenkomst?”.

Wat is een cao?
In een cao, collectieve arbeidsovereenkomst, staan afspraken die de werkgeversorganisaties met de vakbonden hebben gemaakt. Er zijn verschillende soorten cao’s mogelijk. Zo heb je een cao die geldt voor een bedrijf maar ook kan een cao gelden voor een bepaalde bedrijfstak.

Val ik automatisch onder een cao?
Je valt niet automatisch onder een cao. Je valt onder een cao als de werkgever zelfstandig een cao aangaat of lid is van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten. Je kunt ook onder een cao vallen in het geval er op je arbeidsovereenkomst een cao van toepassing is die algemeen verbindend is verklaard door de minister. In dat laatste geval geldt de cao ongeacht of je werkgever het er mee eens is of niet.

Indien geen van de bovenstaande situaties op je arbeidsovereenkomst van toepassing is, dan geldt er geen cao.

Wat gaat er voor, de cao of de individuele arbeidsovereenkomst?
De cao gaat voor. Individuele arbeidsovereenkomsten mogen namelijk niet in strijd zijn met de cao die algemeen verbindend verklaard is.

A.J. Nieuwenhuijse

Januari 2014