Wetsvoorstel ontslagrecht

Het wetsvoorstel voor de hervorming van het ontslagrecht is op 29 november 2013  naar de Tweede Kamer gestuurd onder de noemer ‘wetsvoorstel Werk en zekerheid’. Het voorstel brengt een ingrijpende wijziging van het ontslagrecht. Hierna wordt (kort) uiteengezet wat er gaat veranderen.

Wijziging 1: gang van de rechter of UWV? Geen keuze meer!

Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en ziekte dient de werkgever zich te wenden tot het UWV.

Bij ontslag om persoonlijke redenen, zoals een arbeidsconflict, dient de werkgever zich te wenden tot de kantonrechter.

Nu is het nog zo dat de werkgever mag kiezen of hij een verzoek indient bij het UWV of bij de kantonrechter.

Wijziging 2: twee jaar of langer in dienst? Transitievergoeding.

Medewerkers met een dienstverband van twee jaar of langer krijgen bij ontslag een

transitievergoeding mee. Deze vergoeding kunnen zij inzetten voor scholing of het vinden van ander werk. De hoogte van de transitievergoeding is een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar voor eerste 10 jaar. Iemand die langer dan 10 jaar in dienst is krijgt voor de jaren na het tiende dienstjaar een half maandsalaris per gewerkt jaar. De hoogte van de vergoeding bedraagt maximum € 75.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is dan dit bedrag.

Geen recht op deze transitievergoeding bestaat indien de werkgever en de werknemer in onderling overleg besluiten het dienstverband te beëindigen. Wel kunnen werkgever en werknemer afspreken dat de werkgever toch een transitievergoeding betaalt.

Tot 1 januari 2020 geldt er een overgangsregeling voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn. Voor hen bedraagt de hoogte van de transitievergoeding voor de jaren na hun 50ste één maandsalaris per gewerkt jaar. Voorwaarde is dan wel dat zij tien jaar of meer in dienst zijn geweest. Werkgevers met 25 werknemers of minder zijn gevrijwaard van de overgangsregeling.

Wijziging 3:

Krijgt een werknemer nu een ontslagvergoeding, dan kan hij het bedrag storten in een stamrecht-BV, bij een bank of een verzekeraar. Het voordeel aan deze mogelijkheid is dat dit belastingvrij kan. Het kabinet gaat deze mogelijk afschaffen.

Ronny Nobus

December 2013