Onderhoud huurwoning

Huurder en verhuurder hebben elk een eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud van de huurwoning. Maar hoe is de verdeling tussen huurder en verhuurder? En wat kan een huurder doen tegen een verhuurder die achterstallig onderhoud niet wil verhelpen?

Verdeling onderhoud
In het ‘Besluit kleine herstellingen’ is een verdeling gemaakt tussen de taken van de huurder en de taken van de verhuurder. Van deze verdeling kan men in een huurcontract niet afwijken.

De verhuurder is verplicht tot het groot onderhoud van de woning. Daaronder valt onder andere het buitenschilderwerk, vervanging en reparaties van goten en regenafvoeren, het onderhoud aan gas-, water-, cv- en andere gelijksoortige technische voorzieningen. De huurder moet de verhuurder toegang tot de woning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.

Over het algemeen geldt dat huurders verantwoordelijk zijn voor het klein en/of dagelijks onderhoud van de woning. Denk daarbij aan het witten of behangen van de binnenmuren en de plafonds, het schoonhouden van de woning, het schoonhouden van schoorstenen en reparaties aan lichtschakelaars en stopcontacten. Het is in deze situaties wel van belang dat de huurder er gemakkelijk bij kan en het weinig kosten met zich meebrengt. Is dit niet het geval, dan is de reparatie of het onderhoud alsnog voor rekening van de verhuurder.

Achterstallig onderhoud
Als de huurder onderhoudsklachten heeft die voor rekening van de verhuurder komen, dan moet de huurder dit schriftelijk melden bij de verhuurder. Als de verhuurder niet reageert, dan kan de huurder de gebreken zelf (laten) verhelpen op kosten van de verhuurder. De huurder kan de kosten verhalen op de verhuurder of in mindering brengen op de huurprijs. De kosten die gemaakt worden dienen wel redelijk te zijn. Als de kosten buitengewoon hoog zijn kan de verhuurder de huurder aanspreken voor wanprestatie.

Een andere mogelijkheid voor de huurder is de betaling van de huur uitstellen tot de verhuurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit wordt de opschortingsbevoegdheid genoemd. Op het moment dat de verhuurder de onderhoudswerkzaamheden heeft verricht moet de huurder wel met terugwerkende kracht de nog verschuldigde huur betalen.

Ook is het mogelijk om via een procedure bij de rechter de verhuurder te verplichten het achterstallig onderhoud uit te voeren. De rechter heeft de mogelijkheid om in zo een situatie een dwangsom op te leggen.

Heeft u zelf een geschil met uw huurder of uw verhuurder of wilt u advies met betrekking tot  andere onderwerpen van het ‘huurrecht’, neem dan contact met ons op.

December 2013