Huurtoeslag en liberalisatiegrens per 1 januari 2014

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft met ingang van 1 januari 2014 weer een aantal wijzigingen aangekondigd. Een belangrijke daarvan is de aanpassing van de liberalisatiegrens van € 681,02 naar € 699,48.

Bij huurliberalisatie heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijzen en de maximale huurverhoging gelden namelijk niet voor geliberaliseerde huurwoningen. In de volksmond worden dit wel vrije sectorwoningen genoemd.

Een huurcontract is geliberaliseerd wanneer:

1. de huur bij het afsluiten van het huurcontract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment.

2. de woning een zelfstandige woning is. Bij onzelfstandige woningen (zoals kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen is nooit sprake van huurliberalisatie.

3. de huur van de woning gesplitst is in kale huur en servicekosten. Bij all-in huur is namelijk onduidelijk of de kale huur boven de liberalisatiegrens ligt. Bij een all-inprijs is dan ook geen sprake van geliberaliseerde huur.

De liberalisatiegrens per 1 januari 2014 is dus vastgesteld op € 699,48. Gaat u een huurcontract aan met ingang van 1 januari 2014 met een aanvangshuurprijs boven € 699,48 per maand, dan is sprake van geliberaliseerde huur.

Als u een woning huurt, dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in uw huurkosten. Dat wordt huurtoeslag genoemd. Deze toeslag vraagt u aan via de belastingdienst. De maximale huurgrens huurtoeslag zal per 1 januari 2014 € 699,48 gaan bedragen.

Willemijn Spa-Brinkhuis 

december 2013