Mag een werknemer nevenwerkzaamheden verrichten of bijklussen?

Tenzij de arbeidsovereenkomst of de cao een verbod op nevenwerkzaamheden bevatten, mag een werknemer nevenwerkzaamheden verrichten. Zolang die niets te maken hebben met het werk dat de werknemer voor zijn baas verricht, is er vaak geen sprake van een probleem.

Anders wordt het wanneer de werknemer zijn baas rechtstreeks beconcurreert. Het standaardvoorbeeld is dat van de bouwvakker die in eigen tijd met materialen van zijn baas een verbouwing uitvoert.

Dat is vrijwel nooit toegelaten, zelfs niet wanneer de arbeidsovereenkomst of de cao niet een uitdrukkelijk verbod op bijklussen bevatten.

Het gerechtshof in Leeuwarden bevestigde die regel onlangs weer in een zaak waarbij een aannemer tot augustus 2010 bijklussen van zijn werknemers gedoogde. Zij konden tot die tijd ook bouwmaterialen van hem kopen. In 2010 wijzigde hij zijn beleid. Hij gaf toen aan dat de werknemers enkel nog voor privégebruik bouwmaterialen van hem mochten kopen. Een werknemer richtte daarna een eigen klusbedrijf op, maar bleef in dienst van de aannemer. De aannemer nam dat niet en vroeg de werknemer zijn klusbedrijf te staken. Hij weigerde dat, waarna de aannemer de rechter vroeg een verbod op te leggen. De kantonrechter stelde de werknemer in het gelijk. De aannemer ging in hoger beroep. Dat loonde de moeite. Het hof stelde de aannemer in het gelijk. Het oordeelde dat de aannemer zijn beleid had mogen wijzigen en dat het gedogen van incidenteel zwart bijklussen van werknemer niet het gevolg heeft dat de aannemer ook moet gedogen dat zijn werknemer hem structureel en bedrijfsmatig concurrentie aandeed door een klusbedrijf op te richten. Het hof legde de werknemer een verbod op om nevenwerkzaamheden te verrichten zolang hij voor de aannemer werkte.

Peter Pijpelink

december 2013