Nieuwe aanbestedingswet

In april van dit jaar zijn de nieuwe Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden.

Met de nieuwe wet wordt beoogd de administratieve lasten te verminderen en meer ondernemers te laten meedingen.

Voordien was het voor kleinere ondernemers lastig om aanbestedingen te winnen. De nieuwe wet is ingegeven door de Europese richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. Deze Europese regelgeving is er op gericht de markt voor overheidsopdrachten op te stellen voor alle bedrijven gevestigd in de EU. De aanbestedingsregels zijn van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten en werken die bepaalde vastgestelde bedragen overschrijven. Het Rijk, gemeenten, provincies, universiteiten en een aantal sectorbedrijven zijn verplicht aan te besteden. Dit dient te worden aangekondigd via een elektronisch systeem (Tenderned).

Deze wijze van aanbesteden zou de marktwerking moeten vergroten.

Ronny Nobus

november 2013