Kan ik afstand doen van mijn kind?

Geregeld komt deze vraag, om wat voor reden dan ook, aan de orde.

Men kan geen afstand doen van zijn kind tenzij men niet de biologische ouder blijkt te zijn. In dat geval zijn er juridisch in sommige gevallen mogelijkheden.

In geval men naast de juridische ouder tevens de biologische ouder is kan men kan de rechtbank verzoeken het gezag te wijzigen zodat dit alleen bij de ander oudere komt te rusten maar dit betekent niet dat alle banden met het kind verbroken worden. Erfrechtelijk blijven de banden bestaan en ook de onderhoudsplicht blijft in stand.

Alleen in geval van adoptie kan dit wijzigen. Adoptie dient echter in het belang van het kind te zijn. De beoordeling daarvan ligt bij de rechter.

I. de Dobbelaere-Woets

november 2013