Mag een zieke werknemer sporten en verbouwen?

De werkgever moet bij ziekte zijn werknemer twee jaar loon doorbetalen. Zowel op de werkgever als de werknemer rust de verplichting om mee te werken aan de re-integratie van de werknemer.

De werkgever is bevoegd de werknemer redelijke voorschriften over de controle bij ziekteverzuim op te leggen. Als de werknemer die voorschriften overtreedt, is de eerstaangewezen sanctie niet het ontslag op staande voet, maar opschorting van de loondoorbetaling. Bijkomende omstandigheden kunnen echter met zich brengen dat de werkgever toch de werknemer mag ontslaan.

De kantonrechter in Groningen beoordeelde onlangs de zaak van een zieke werknemer die niet in zijn eigen werk kon re-integreren, maar was aangewezen op re-integratie in ander werk. Zijn ziekte weerhield hem echter niet ervan om marathons te lopen en een ingrijpende verbouwing aan zijn huis uit te voeren. De werknemer had deze activiteiten niet gemeld aan de werkgever en ook niet aan  de arbo-arts. Toen de werkgever hiermee bekend raakte, ontsloeg hij de werknemer op staande voet. De kantonrechter keurde dit ontslag goed. Hij vond dat de werknemer deze activiteiten had moeten melden omdat dat de arbo-arts beter in staat had gesteld zich een beeld te vormen over de belastbaarheid van de werknemer en de manier waarop hij het best gere-integreerd kon worden.

Een zieke werknemer die zeer intensief sport en inspannende andere nevenactiviteiten zoals een verbouwing verricht, doet er dus goed aan dit te melden aan de arbo-arts.

Peter Pijpelink

November 2013