Rechtsbijstandverzekerden mogen voortaan zelf hun advocaat kiezen

Vrijwel iedereen die een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, denkt dat die de kosten dekt van het inschakelen van een advocaat van zijn eigen keuze. Dat beeld klopte -tot voor kort- niet.

De verzekeraar verleent vaak rechtshulp in natura. Juristen in dienst van de verzekeraar staan verzekerden bij in zaken die worden behandeld door de kantonrechter of de bestuursrechter. Bij die instanties is bijstand van een rechtszoekende door een advocaat niet verplicht. Enkel als bijstand door een advocaat wel verplicht is, vergoedt de verzekeraar de advocaatkosten. Vaak stelt de verzekeraar dan zelf een advocaat aan en mag de verzekerde niet zelf een advocaat kiezen.

De achtergrond van dit stelsel is duidelijk. De verzekeraar wil bijstand leveren tegen de laagst mogelijke kosten. Hierdoor hebben verzekeraarjuristen buitengewoon veel zaken in behandeling. Zij hebben nauwelijks tijd en gelegenheid voor persoonlijk contact met hun klanten. Dat wordt vaak enkel per e-mail of telefonisch onderhouden. De juristen willen vaak zo snel mogelijk een regeling bereiken. Een snelle regeling is echter lang niet altijd een goede regeling.

In onze praktijk komt het regelmatig voor dat teleurgestelde verzekerden ons vragen hen bij te staan. Zij maken dan geen gebruik van hun polis en betalen zelf onze kosten.

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak van zo’n teleurgestelde verzekerde die zijn zaak liet behandelen door een advocaat van zijn eigen keuze en de kosten daarvan op zijn verzekeraar DAS wilde verhalen. DAS weigerde te betalen en stelde dat op grond van de polisvoorwaarden de verzekerde niet zelf zijn advocaat mocht kiezen.

Het Hof bepaalde echter anders. Het erkende juist het recht op vrije advocaatkeuze van de verzekerde. Elke verzekerde heeft het recht om bij het voeren van een juridische procedure zelf een advocaat in te schakelen. De verzekeraar moet de advocaatkosten vergoeden.

De klant is de grote winnaar. Hij mag zelf een advocaat kiezen in nieuwe kwesties of de hulp van een advocaat inschakelen als hij niet tevreden is met de wijze waarop de verzekeraarjurist zijn lopende zaak behandelt.  

Ons kantoor is lokaal geworteld. Wij hebben een gratis inloopspreekuur elke dinsdag van 14.00 tot 18:00 uur. Wij ruimen tijd in voor persoonlijk contact met onze klanten en zullen als het bereiken van een regeling niet mogelijk is, kordaat procederen. Dat geldt voor onze bestaande klanten. Wij zullen die service ook bieden aan rechtsbijstandverzekerden. Wij verwelkomen hen graag als nieuwe klant. 

November 2013