Algemene voorwaarden, wist u dat…..

– u kunt geen beroep doen op uw algemene voorwaarden als deze niet op de juiste manier van toepassing zijn verklaard;

– een enkele verwijzing naar uw website of factuur niet voldoende is.

Men heeft dagelijks met algemene voorwaarden te maken. Om deze reden alleen al is het heel belangrijk om hier de nodige tijd en aandacht aan te besteden. Wat men echter wel eens vergeet, is dat naast de inhoud ook de wijze van bekendmaking van de algemene voorwaarden zeer belangrijk is. De algemene voorwaarden dienen namelijk van toepassing te worden verklaard. Indien dit niet op de juiste manier gedaan wordt, kan men ook geen beroep op de voorwaarden doen.

Het belang van algemene voorwaarden is zeer groot en het opstellen is vaak maatwerk omdat er naar de specifieke omstandigheden van de onderneming gekeken dient te worden. De algemene voorwaarden dienen vaak als vangnet voor de ondernemer indien er sprake is van een geschil met een wederpartij.

Het gebruik van algemene voorwaarden voorkomt tal van conflicten, bespaart tijdrovende en kostbare onderhandelingen, vereenvoudigt de interne bedrijfsadministratie, maakt planning en kostencalculatie mogelijk, etc.

Voor het gebruik en toetsing van de algemene voorwaarden (ook via het internet) bestaan vele strikte regels. Onbedoeld leven veel ondernemingen deze regels niet na. Dat heeft vaak te maken met de onderschatting van het belang van de algemene voorwaarden met als gevolg dat er van alles mis kan gaan doordat een beroep op de algemene voorwaarden niet (succesvol) slaagt.

Alle reden om uw algemene voorwaarden dus goed te laten opstellen of te laten beoordelen. Wij van Nobus Niewenhuijse Advocaten kunnen u hierin bijstaan en adviseren!

Anneline Nieuwenhuijse

oktober 2013