Consumptiekosten stamcafé vallen niet onder bijzondere bijstand

De Centrale Raad van Beroep oordeelde in zijn uitspraak van 17 september 2013 dat in de desbetreffende situatie de consumptiekosten niet voor vergoeding in aanmerking kwamen.

Het ging in de uitspraak om een chronisch psychiatrisch patiënte die haar dagen doorbracht in een café op om op die manier een sociaal netwerk op te bouwen en in het gezelschap van anderen te zijn. De kosten hiervan bedroegen € 300,- per maand. Toen zij deze kosten niet meer kon voldoen, vroeg zij tot driemaal toe bijzondere bijstand op grond van de Wet werk en Bijstand (WWB) aan. Deze werd echter niet verleend, waarna zij tegen de derde afwijzing bezwaar instelde. De bezwaar- en beroepsprocedure die daarop volgde sorteerde geen effect, waarna zij hoger beroep instelde bij de Centrale Raad van Beroep.

Appelante onderbouwde haar standpunt aan de hand van een verklaring van haar psychiater waaruit bleek dat zij dagelijks een vaste structuur en vertrouwde prikkels nodig heeft van mensen die zij kent en dat zij veel te jong is voor geriatrische dagopvang. Ter zitting voegde zij daaraan toe, dat indien zij niet meer zou kunnen voorzien in de kosten van haar sociaal netwerk, terugval zal optreden, hetgeen zal leiden tot veel hogere medische kosten, onder meer van opname.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de kosten van het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk en het hebben van een dagbesteding in aanwezigheid van anderen, behoren tot de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een noodzaak om de consumptiekosten in geding te maken. Daartoe is niet voldoende dat appellante in de afgelopen jaren dit netwerk en deze dagbesteding zelfstandig tot stand heeft gebracht, daarvoor kosten als die in geding heeft gemaakt en dat haar psychiater het wenselijk vindt dat deze situatie wordt voortgezet. Appellante heeft immers niet aannemelijk gemaakt dat voor haar geen andere mogelijkheden bestaan om een sociaal netwerk en een dagbesteding te verkrijgen tegen normaal te achten kosten.

Miriam Rouw

september 2013