Recht op loon na cosmetische ingreep?

Heeft u recht op doorbetaling van uw loon wanner u een cosmetische ingreep ondergaat en daardoor niet kunt werken? Deze vraag werd in juli 2012 pas voor het eerst voorgelegd aan de kantonrechter te Middelburg. De uitspraak volgde op 24 juni jl. De werkneemster had een ooglidcorrectie ondergaan, waarvoor ze zich had ziek gemeld. Haar werkgever accepteerde die ziekmelding niet. Aan de kantonrechter de vraag of er sprake was van ziekte en of de werkgever verplicht was loon door te betalen.

De kantonrechter oordeelde dat een zuiver cosmetische ingreep niet voor risico van een werkgever komt. Als een medische noodzaak ontbreekt is volgens de rechter geen sprake van ziekte. Voor de herstelperiode ligt dat anders. Verhindert dan de lichamelijke toestand om arbeid te verrichten, dan is sprake van ziekte. De wet maakt geen onderscheid naar de aard en de oorzaak. Is geen sprake van een medische noodzaak én weet de werknemer zeker dat na de cosmetische ingreep niet gewerkt kan worden, dan wordt dit aangemerkt als opzet (onverwachte complicaties uitgezonderd).

De medische noodzaak staat dan ook centraal. Essentieel is het oordeel daaromtrent van de betrokken plastisch chirurg en bedrijfsarts. Of de ingreep door een verzekeraar wordt vergoed, is niet doorslaggevend. De werkneemster had recht op loon gedurende de periode van de ingreep en herstel, nu sprake was van een medische indicatie. Voor haar diende de ooglidcorrectie om lijdensdruk te verminderen.

Willemijn Spa-Brinkhuis

september 2013