Demotie van werknemers

Een werknemer die niet voldoende functioneert, wordt doorgaans ontslagen. Ontslag is echter een uiterste middel. Demotie, overplaatsing naar een andere functie op een lager functieniveau, kan ook een oplossing bieden. De werknemer blijft aan de slag, terwijl de werkgever niet een nieuwe werknemer moet inwerken en een ontslagprocedure en het mogelijk betalen van een ontslagvergoeding wordt voorkomen.

Hoewel niet zo ingrijpend als een ontslag kan demotie verstrekkende gevolgen voor de werknemer hebben. Hij moet salaris inleveren en zal zijn loopbaan eindigen op een lager salarisniveau dan hij zou hebben gehad in zijn oorspronkelijk functie. Ook levert demotie vaak gezichtsverlies op binnen een onderneming. 

Het is dan ook zaak om bij een  demotie zorgvuldig te handelen. Het heeft de voorkeur dat partijen in onderling  overleg besluiten tot demotie en een salarisverlaging. Als dat niet lukt, kan de werkgever, onder omstandigheden, eenzijdig tot demotie besluiten. Hij zal dan wel zijn dossier goed op orde moeten hebben, omdat de werknemer het demotiebesluit bij de rechter kan aanvechten. De werkgever moet onder meer kunnen bewijzen dat de werknemer over een langere periode niet goed functioneerde, dat een verbetertraject zonder succes is doorlopen en dat het nieuwe salaris een redelijk salaris is. De rechter zal een salarisverlaging vaker als redelijk beoordelen als de werkgever de werknemer een stapsgewijze afbouwregeling aanbiedt. Ook demotie vergt maatwerk.

Peter Pijpelink

september 2013