Gehuwd in gemeenschap van goederen

Vragen omtrent het huwelijk, de echtscheiding en de gevolgen daarvan, zijn in onze praktijk aan de orde van de dag. Het lijkt wellicht in theorie zo helder, maar wanneer men werkelijk te maken krijgt met bijvoorbeeld een echtscheiding, blijken er toch onduidelijkheden te bestaan.

Een belangrijk gevolg van een huwelijk in gemeenschap van goederen is dat niet alleen de eigendommen gemeenschappelijk worden, maar ook de schulden van elk van de echtgenoten. Bij een echtscheiding dienen alle eigendommen en schulden gelijkelijk te worden verdeeld.

Partijen kunnen van deze stelregel afwijken en in uitzonderlijke gevallen doet ook een rechter dat. Zo besloot het Hof Amsterdam op 14 mei jl. dat twee voor het huwelijk aan de man verleende bankkredieten voor rekening van de man dienden te blijven. Let wel, hier was sprake van uitzonderlijke omstandigheden. In de regel komen ook schulden aangegaan vóór het huwelijk voor rekening van beide partijen.

Een ander voorbeeld een hoogstpersoonlijke, aan een van de echtgenoten verknochte schuld betreft een boete door de strafrechter opgelegd. De rechtbank Midden-Nederland besloot daartoe in een uitspraak van 13 maart jl.

Hoewel u het dan misschien zou verwachten, zijn persoonlijke studieschulden – ook die van vóór het huwelijk – niet verknocht. Deze dienen bij een echtscheiding door beide echtgenoten te worden afbetaald.

Dit betreft zo maar een greep uit de voorkomende onderwerpen. Mogelijk heeft u vragen omtrent het huwelijk en echtscheiding. U bent dan voor advies van harte welkom voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek op ons kantoor. Dat kan zonder afspraak tijdens ons inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 14.00 – 18.00 uur of op andere dagen op afspraak.

Willemijn Spa-Brinkhuis

september 2013