Welke geslachtsnaam krijgt een kind in geval de ouders niet gehuwd zijn?

Het kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder indien u niet gehuwd bent. U kunt via het gewijzigde naamsrecht er voor kiezen dat het kind de geslachtsnaam van de vader krijgt. Daar dienen beide ouders het over eens te zijn. Bent u het niet met elkaar eens dan geldt de wettelijke regeling te weten dat het kind de geslachtsnaam van de moeder krijgt.

Indien u niet gehuwd bent en wenst dat het kind de geslachtsnaam van de vader krijgt dient u een akte naamskeuze te laten opmaken bij de burgerlijke stand. Let wel, de keuze die u maakt voor de geslachtsnaam van het eerste kind geldt automatisch voor volgende kinderen.