Betalingstermijnen zijn wettelijk vastgelegd

Indien u een overeenkomst sluit met een bedrijf, overheid of consument geldt er vaak een betalingstermijn. Deze betalingstermijn mag niet onredelijk zijn. Wat er precies onder ‘niet onredelijk’ valt is niet bij wet geregeld. Er bestaat geen wettelijke minimumbetalingstermijn. Sinds maart 2013 zijn de betalingstermijnen bij overeenkomst tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden echter wel wettelijk vastgelegd.

Business-to-business (B2B):

–      Als contractueel niets is geregeld, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur worden betaald.

–      Als er wel een overeenkomst is opgesteld, dan mag een langere betaaltermijn (maximaal 60 dagen) worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden:

–      Bij handelsverkeer tussen bedrijven en de overheid geldt dat er uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Als de wederpartij de factuur niet of te laat betaalt, dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

 16 juli 2013