De nieuwe Leegstandwet

Het is voor woningbezitters eenvoudiger geworden om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Dat is het gevolg van recente wijzigingen in de Leegstandwet, waarmee de Eerste Kamer dinsdag 18 juni heeft ingestemd. De gewijzigde wet is per 1 juli 2013 in werking getreden.

–        Wat is er precies veranderd?
De huurprijs kan vrij overeen gekomen worden tussen de eigenaar/verhuurder en tijdelijk huurder en is niet langer gebonden aan een maximale huursom.
Verder is de aanvraagprocedure voor de verplichte verhuurvergunning voor te koop staande woningen versoepeld. Deze categorie woningen valt namelijk niet langer onder het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel). De gemeente hoeft daardoor geen maximale huurprijs meer vast te stellen voor uw woning.
Bij het verlenen van de verhuurvergunning mag de gemeente geen extra voorwaarden meer stellen.

Verder mag u met de gewijzigde Leegstandwet huurwoningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie maximaal 7 jaar verhuren, voorheen was dit 5 jaar. Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, bijvoorbeeld kantoorgebouwen, mag u nu maximaal 10 jaar verhuren. Dit was voorheen eveneens 5 jaar.

Er geldt voorts minder huurbescherming. Wanneer het huurcontract eindigt, moet de huurder uw woning verlaten. De gemeente geeft de vergunning voor 2 jaar af. Deze kunt u steeds met 1 jaar verlengen tot de maximale duur is bereikt. Uw woning mag meerdere keren tijdelijk worden verhuurd.

–        Impuls verbouw leegstaande kantoren naar woningen
De verruiming van de Leegstandwet maakt het lonend om bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te bouwen naar woonruimte. Het is voor eigenaren aantrekkelijker, omdat ze hun investeringen voor de ombouw makkelijker kunnen terugverdienen binnen 10 jaar, aldus minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Dit geldt ook voor andere leegstaande gebouwen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen of scholen zonder woonbestemming. Bij een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan wordt de vergunning in één keer voor de hele duur van de ontheffing verleend.

–        Kansen voor sloop- en renovatie
De maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop- en renovatiewoningen is verlengd tot zeven jaar. In de huidige markt blijken de sloop- en renovatieplannen voor huurwoningen vaak meer tijd te vergen dan oorspronkelijk gepland. Met de nieuwe Leegstandwet kunnen deze panden gedurende de hele periode bewoond blijven.

–        Vergunning voor tijdelijke verhuur
Het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur is blijven bestaan. De vergunningverlening garandeert aan de eigenaar/verhuurder dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt eindigt als de termijn is verstreken. Bovendien geldt de normale huurbescherming niet. Bij te koop staande leegstaande woningen biedt de toets vooraf door de gemeente en het vergunningstelsel ook voor de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de woning direct leeg kan worden verkocht.

Bron: www.rijksoverheid.nl

16 juli 2013