Restschuld niet inbaar door Rabobank met hypotheekakte

Tenuitvoerlegging van authentieke akten kan in Nederland plaatsvinden zonder tussenkomst van de rechter. Zo kan een bank met een hypotheekakte het in onderpand gegeven huis direct executeren. Daarmee wordt bedoeld dat een bank zonder een vonnis te halen bij een rechter het huis kan verkopen indien niet voldaan wordt aan de hypotheekverplichtingen. Maar hoe zit het met een eventuele restschuld na executie (verkoop van het huis)? Kan met de hypotheekakte ten aanzien van de restschuld ook direct executoriaal beslag worden gelegd op andere goederen?

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad uit 1992 is voor executoriale kracht vereist dat de betrokken vordering in de authentieke akte is omschreven. Op grond van die maatstaf werd destijds geen executoriale kracht toegekend aan een zogeheten bankhypotheek van de Rabobank. Reden daarvan was dat in de hypotheekakte niet de geldleningen waren vastgelegd waarvoor zekerheid wordt gegeven.

Tegenwoordig lijkt de Rabobank bij particulieren niet anders te doen. In de huidige hypotheekakten voor bankhypotheken worden doorgaans nog steeds niet de verplichtingen van de geldleningen waarvoor zekerheid wordt gegeven vastgelegd. Er wordt slechts verwezen naar de verplichtingen en dat is niet genoeg voor executoriale kracht gezien de uitspraak uit 1992. Voormelde uitspraak is begin dit jaar door de Hoge Raad nog maar eens bevestigd in zijn uitspraak van 8 februari 2013.

Het voorgaande komt erop neer dat een bank die de geldleningovereenkomsten niet in de hypotheekakte vastlegt eerst moet procederen om de restschuld te kunnen innen. De hypotheekakte biedt daar geen executoriale titel voor.

Heeft u te maken met executiemaatregelen door een bank ten aanzien van een restschuld dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan kijken of de bank daar wel toe bevoegd is.

26 juni 2013