Wetswijzigingen per 1 juli 2013

Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Ook voor en op 1 juli 2013 treden er weer nieuwe regels in werking, zoals:

 • Bij kinderopvang verplicht 2 volwassenen meekijken of meeluisteren;
 • Btw op tabak terugvragen (Belastingdienst);
 • Btw op tabaksproducten aangeven bij btw-aangifte (Belastingdienst);
 • CE-markering op bouwproducten verplicht;
 • Gebruik digitaal verzoek om teruggaaf accijns verplicht;
 • Meer toezicht op auteursrechtorganisaties;
 • Meldcode bij vermoedens huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht;
 • Naleving Nederlandse corporate governance code;
 • Medewerkers in de kinderopvang moeten nieuwe Verklaring omtrent het gedrag (VOG)     aanvragen;
 • Minimumloon omhoog;
 • Nieuwe algemene regeling nadeelcompensatie en schadevergoeding;
 • Nieuwe pachtnormen;
 • Regels reclame kansspelen worden strenger;
 • Standaard dienstverleningsdocument financiële producten;
 • Taaleis buitenlandse werknemer bij tijdelijke klus in risicovol beroep;
 • Tariefmelding betaalde informatienummers aangepast;
 • Tijdelijke verhuur leegstaande panden wordt makkelijker;
 • Toetreding Kroatië tot EU: vrij werknemersverkeer met Kroatië uitgesteld;
 • Veiligheidseisen tunnels vastgelegd in nieuwe tunnelwet;
 • Verbod op zondagopenstelling winkels wordt afgeschaft;
 • Wet Bibob wordt uitgebreid.

Op dit moment zijn nog niet alle ingangsdata van deze (wets)wijzigingen definitief. Het is om die reden verstandig om na te gaan op welk moment de regelingen die voor u van belang kunnen zijn in werking zullen treden. Bij vragen informeren wij u graag hierover!

Bron: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/

25 juni 2013