Aansprakelijkheid van de kinderen v.s. ouders

De vraag kom geregeld voor: Mijn zoon/dochter heeft schade veroorzaakt, wie is er nu aansprakelijk? Antwoord: Dat hangt af van de leeftijd van de zoon/dochter.

Tot 14 jaar
Voor schade die is veroorzaakt door kinderen tot veertien jaar zijn ouders altijd verantwoordelijk. Dit ook als de ouders geen enkele schuld aan de gedraging van het kind hebben. Kinderen beneden de veertien jaar zijn zelf nooit aansprakelijk. Om deze reden is het dringend aan te raden een goede Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten.

14 en 15 jaar
Voor schade die is veroorzaakt door kinderen van veertien of vijftien jaar zijn in principe de ouders aansprakelijk. De ouders zijn echter niet aansprakelijk indien het foute gedrag van het kind door de ouders niet kon worden verhinderd. De ouders moeten dus aantonen dat hen geen verwijt treft.

16 jaar en ouder
Indien de buurman uw zestienjarige zoon aansprakelijk wil stellen, dient hij uw zoon zelf rechtstreeks aan te spreken. Voor gedragingen van kinderen van zestien jaar en ouders zijn ouders namelijk niet meer aansprakelijk.

25 juni 2013