Bij- of vakantiebaantjes; waar moet je op letten?

Ruim een kwart van de jongeren heeft op zijn 13de  al een eerste bij- of vakantiebaan. De jongeren zijn bij de keuze van een bij- of vakantiebaan met name geïnteresseerd in het salaris, de werktijden en de werkzaamheden. Maar hoe weet je nu aan welke regels de werkgever zich moet houden? Met de vakantieperiode in zicht is het tijd om de regels over het salaris, de werktijden en de werkzaamheden van jongeren onder de 18 eens onder de loep te nemen.

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je een aantal werkzaamheden per definitie niet uitvoeren. Zo mag je niet werken met giftige stoffen, bestrijdingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, onder overdruk, met schadelijke straling, met trilling, of in een lawaaiige omgeving. In al deze gevallen gelden beperkingen die de jongere werknemer moeten beschermen. Een voorbeeld; de dagelijkse blootstelling van een jongere onder de 18 jaar aan lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel. Welke werkzaamheden wel mogen, is afhankelijk van de leeftijd.

Dan de werktijden. Jongeren die nog geen 18 jaar oud zijn, mogen in de meeste gevallen niet werken tussen 23.00 en 6.00 uur. Hierop zijn een aantal uitzonderingen gemaakt voor jongeren die deelnemen aan oefeningen van defensie of een BBL- of BOL-opleiding volgen. Ook het aantal uur dat je per dag mag werken, is leeftijdsgebonden.

Vaak zullen jongeren wel weten dat ze bij vakantiewerk recht hebben op het brutominimumloon en dat de hoogte hiervan afhangt van hun leeftijd. Dit brutominimumloon is echter alleen vastgesteld voor werknemers van 15 jaar en ouder. Ben je 13 of 14 jaar oud? Dan geldt er geen minimumloon.

30 mei 2013