Verlaging BTW voor renovatie en onderhoud per 1 maart 2013

Op 13 februari 2013 heeft het kabinet met D66, de ChristenUnie, de SGP en de coalitiepartijen overeenstemming bereikt over de aanpak van de problemen op de woningmarkt, door een samenhangend pakket aan maatregelen vast te stellen.

Een van die maatregelen is de tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen van 21% naar 6%. Deze maatregel gaat in per 1 maart 2013 en duurt voor de periode van één jaar.

Volgens het besluit van 28 februari 2013, na te lezen onder nummer BLKB/2013/305M,  gaat het specifiek om de arbeidskosten die gepaard gaan met renovatie en herstel van woningen die minimaal twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Let wel, het verlaagde btw-tarief geldt hiermee dus niet voor bij de gebruikte materialen, maar uitsluitend voor arbeidskosten.

Het besluit citeert de onder het verlaagde btw-tarief vallende renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan de woning als volgt: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Deze laatste wordt wellicht over het hoofd gezien, maar dus ook de kosten met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van tuinen vallen onder het verlaagde btw-tarief.

Om precies te kunnen beoordelen welke werkzaamheden vallen onder het tarief van 6%, verwijzen wij u naar het besluit dat op de website van het ministerie van Financiën is gepubliceerd (www.rijksoverheid.nl). Belangrijk om te weten is dat bijvoorbeeld het vervaardigen van nieuw onroerend goed niet onder het begrip ‘renovatie en herstel’ mag worden geschaard. Wordt een kantoorpand verbouwd tot een pand met een aantal woningen, dan zal voor deze werkzaamheden dan ook het verlaagde tarief niet hebben te gelden.