Inwerkingtreding regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld

Op 27 februari 2013 is de ‘regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld’ gepubliceerd in de Staatscourant. Op grond van deze regeling komen de slachtoffers van de Project X rellen in Haren in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schade.

De regeling heeft terugwerkende kracht tot en met 21 september 2012 (de datum van de Project X rellen in Haren) en loopt tot 1 januari 2015. De regeling is daardoor niet enkel bedoeld voor de rellen in Haren, maar ziet ook toe op toekomstige soortgelijke gevallen zoals bijvoorbeeld voetbalrellen buiten het stadion.

De rellen in Haren worden gekenmerkt door een veelheid aan daders. Hierdoor is het mogelijk dat voor de slachtoffers onduidelijk is wie van de daders de schade heeft veroorzaakt. Het slachtoffer kan in zo’n geval geconfronteerd worden met de onmogelijkheid om de schade te verhalen op de dader of de verzekeraar. De regeling dient als uiterste vangnet voor personen die met onvergoede schade blijven zitten. Alleen natuurlijke personen, personen met een eenmanszaak of ZZP-ers komen in aanmerking voor de regeling.

De regeling werkt als volgt. Het OM heeft in de procedures gebruik gemaakt van de bestaande wettelijke mogelijkheid om als bijzondere voorwaarde storting van een geldsom in een fonds ten gunste van slachtoffers te vorderen. Deze storting bedroeg bij minderjarigen € 250 en bij volwassenen € 500. Tot op heden zijn 45 daders tot storting van een geldsom veroordeeld, met een totaal van € 17.450. Van enkele tientallen personen moet de zaak in eerste aanleg of in hoger beroep nog voorkomen. De tegemoetkoming aan de slachtoffers zal bestaan uit de opbrengst van de stortingen gedeeld door het aantal (gehonoreerde aanvragen van de) slachtoffers.

Meer over de regeling en de voorwaarden die worden gesteld, vindt u in de Staatscourant. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-5426.html

 Bron: www.rijksoverheid.nl