Het inbouwen van een GPS installatie door de werkgever in de bedrijfsauto is geen schending van privacy van de werknemer

Aldus de kantonrechter Den Bosch (LJN: BY3119). De feiten waren in deze kwestie als volgt.

Een werknemer (bedrijfsleider) is door de werkgever mondeling ontslag op staande voet aangezegd. Om er zeker van te zijn dat het dienstverband eindigt, heeft de werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend voor zover de arbeidsovereenkomst niet door het ontslag op staande zou zijn beëindigd. De werkgever voert als dringende reden aan dat de werknemer zijn opdrachtbonnen niet conform de waarheid invulde.

De werkgever had eerder al vermoedens dat de werknemer op zijn opdrachtbonnen onjuiste tijdstippen invulde voor het verrichten van werkzaamheden bij opdrachtgevers. Daarop besloot de werkgever een GPS systeem in de bedrijfsauto van de werknemer te installeren. De installatie daarvan was niet aan de werknemer kenbaar gemaakt. Uit de gegevens van het GPS systeem bleek inderdaad dat de werknemer zijn opdrachtbonnen (de gewerkte tijdstippen) niet naar de waarheid invulde.

De werknemer verweert zich onder meer met de stelling dat er sprake is van een inbreuk op zijn privacy. De werkgevers heeft immers zonder enige bekendmaking een GPS systeem geïnstalleerd.

Volgens de kantonrechter is het gebruik maken van een dergelijk systeem echter geen onredelijk middel. De werkgever had namelijk een gerechtvaardigd belang om te weten of de door haar personeel genoteerde werktijden op de opdrachtbonnen in overeenstemming met de waarheid waren. Bovendien kon niet of nauwelijks van een inbreuk op de privacy worden gesproken omdat het systeem slechts registreerde waar de bedrijfsauto zich tijdens werktijd bevond. Het systeem is eigenlijk niet veel anders dan de in veel bedrijven gehanteerde prikklok.

Overigens betrof het foutief invullen van de opdrachtbonnen geen incidenteel geval en waren de gecontacteerde verschillen meer dan een uur. Daarnaast heeft de werknemer als bedrijfsleider  een voorbeeldfunctie. De directeur dient daar blindelings op te kunnen vertrouwen.  

Gelet op het voorgaande ontbindt de kantonrechter op grond van een dringende reden de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding voorzover het mocht blijken dat het mondeling gegeven ontslag op staande voet geen stand houdt.

Op grond van deze uitspraak kunnen werkgevers ter controle van hun personeel met een gerust hart ‘stiekem’ een GPS systeem in de bedrijfsauto’s plaatsen. Leugenachtige werknemers zijn dus gewaarschuwd!