Werkgevers opgelet, waarschuw uw werknemers voor gladheid in verband met winterweer!

Indien waarschuwing van personeel voor gladheid door de werkgever wordt nagelaten, dan kan dat de werkgever duur komen te staan. Dat blijkt wel uit een recente uitspraak van de kantonrechter uit Harderwijk (kantonrechter Harderwijk 9 januari 2013, BJN 132631).

In de onderhavige kwestie heeft een werkneemster haar heup gebroken als gevolg van gladheid in een met de buitenlucht in verbinding staand trappenhuis. Zij stelt de werkgever daarvoor aansprakelijk vanwege het niet nakomen van de op de werkgever rustende zorgplicht. Deze had haar namelijk niet gewaarschuwd voor de gladheid. De werkneemster wordt door de Harderwijkse kantonrechter in het gelijk gesteld.

Volgens de kantonrechter had  de werkgever op zijn minst de werkneemster erop moeten attenderen dat bij slechte weersomstandigheden gevaar van uitglijden was te duchten. Overigens was het ook dan volgens de rechter nog de vraag of de werkgever aan haar zorgplicht had voldaan. Daarbij speelt een belangrijke rol de omstandigheid dat de ervaring leert dat werknemers zich niet altijd realiseren welke gevaren zij dienen te vermijden.

Overigens wordt gezien eerdere rechtspraak wel een bepaalde voorzichtigheid van werknemers verwacht. Zeker indien het al een tijdje winterweer is. In dat geval wordt een grotere oplettendheid van de werknemer verwacht dan wanneer de vorst zich plotseling voordoet.

Mede gelet op het voorgaande dient een werkgever nog al wat te doen om te voldoen aan haar zorgplicht. Om daaraan te voldoen dient dus tijdig gewaarschuwd worden voor gladheid. Om ongelukken en daaruit volgende aansprakelijkstellingen te vermijden zouden ook maatregelen tegen het ontstaan van gladheid kunnen worden genomen.