Huwelijksvermogensrecht, tenaamstelling rekening

Indien een echtgenoot/echtgenote een erfenis of schenking ontvangt onder een uitsluitingsclausule hetgeen impliceert dat de erfenis of schenking privé is van de betreffende echtgenoot/echtgenote en de erfenis/schenking wordt vervolgens gestort op een bak- of effectenrekening op naam van beide echtelieden rijst de vraag of deze erfenis/schenking niet in de huwelijksgoederengemeenschap is gevallen.

Uit de rechtspraak blijkt dat de tenaamstelling van een bankrekening niet voldoende is om te concluderen dat het ontvangen bedrag in de gemeenschap valt. De tenaamstelling vaan een en/of rekening geeft aan dat de echtgenoten ten opzichte van de bank gerechtigd zijn om over het saldo te beschikken. Het geeft geen antwoord op de vraag wie van de echtgenoten in hun onderlinge verhouding tot het saldo gerechtigd is.