Ziekmelding via “WhatsApp”

Anders dan hetgeen de titel van dit nieuwsbericht doet vermoeden stond in de hierna te behandelen uitspraak de ontslagname van een werkneemster centraal. Relevant was echter dat de werkneemster zich hierna ziek heeft gemeld door een berichtje via whatsapp te sturen naar een collega.

De werkneemster was sinds begin 2012 als intercedente werkzaam bij de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. In de arbeidsovereenkomst was geen tussentijds opzegbeding opgenomen. Op 17 april 2012 vertrok de werkneemster na onenigheid over werkzaamheden te hebben gehad met haar werkgeefster een half uur eerder naar huis. Dit deed zij onder de mededeling:

Nou, dat ga ik dus niet doen. Ik heb het namelijk al een tijdje gehad met deze baan en dit werk. Dit werk is niks voor mij. Ik wil dit ook niet meer en stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Ik heb het hier gezien en ga weg.”

De werkneemster ontving op 19 april 2012 een brief waarin de werkgever de ontslagname bevestigde. De werkneemster reageerde op haar beurt met de mededeling dat zij hiermee niet akkoord ging en zich ziek heeft gemeld op 18 april om 7:56 uur bij een collega.

De kantonrechter die zich over deze zaak boog, stelde voorop dat er volgens vaste jurisprudentie bij ontslagname door een werknemer sprake moet zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. Uit die verklaring moet blijken dat de werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst. Daarbij rust op de werkgever een bijzondere onderzoeksplicht. Dit brengt mee dat de werkgever zich er met de nodige zorgvuldigheid van moet vergewissen dat de werknemer de beëindiging met alle daaraan verbonden nadelige gevolgen daadwerkelijk wenst. Deze plicht drukt zwaarder op de werkgever als er sprake is van een gespannen en geïrriteerde situatie.

Was er in deze uitspraak nu sprake van een weloverwogen ontslagname? Met ander woorden, was het dienstverband geldig geëindigd op 17 april 2012? De kantonrechter vond van niet. De werkgeefster had namelijk haar onderzoeksplicht geschonden.

Het Whatsappberichtje was hierbij van belang. Naast het berichtje stonden twee vinkjes, wat erop duidde dat de collega de ziekmelding had ontvangen. De kantonrechter achtte aannemelijk dat de ziekmelding de werkgeefster had bereikt en besloot met de woorden:

Los van de vraag of deze wijze van communicatie de geëigende weg is voor een ziekmelding, had de [werkgeefster] hieruit kunnen en ook moeten afleiden dat de werkneemster geen ontslag beoogde.

Ktr. Winschoten 11 juni 2012, LJN: BY2138.